เม.ย. 23

ข้อความประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด ของสำนักงานเขตหนองจอก

ข้อความประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด ของสำนักงานเขตหนองจอก

 

เม.ย. 23

ประกาศ สำนักงานเขตหนองจอก เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศ สำนักงานเขตหนองจอก เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

ก.ย. 12

ข้อความประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด สำนักงานเขตหนองจอก

ข้อความประชาสัมพันธ์

  รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร  เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด  สำนักงานเขตหนองจอก

 

ส.ค. 02

คู่มือระดับอุดมศึกษา ขยะ = พลังงานทดแทน

คู่มือระดับอุดมศึกษา ขยะ = พลังงานทดแทน

ก.ค. 21

รายการ คุยกับ ป.ป.ช. (๖๐) ตอนที่ ๓ ผลประโยชน์ทับซ้อน

รายการ คุยกับ ป.ป.ช. (๖๐) ตอนที่ ๓ ผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

ก.ค. 08

INFO GRAPHIC ผลประโยชน์ทับซ้อน

INFO GRAPHIC  ผลประโยชน์ทับซ้อน

มิ.ย. 24

รู้ทันกลโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน

รู้ทันกลโกง  ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน

 

มิ.ย. 17

คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ เรื่อง วินัยข้าราชการพลเรือน

คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ เรื่อง วินัยข้าราชการพลเรือน

 

 

พ.ค. 17

ประกาศสำนักงานเขตหนองจอก เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศสำนักงานเขตหนองจอก  เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่

พ.ค. 08

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

Older posts «