Admin

Author's details

Date registered: 28/12/2015

Latest posts

  1. ข้อความประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด ของสำนักงานเขตหนองจอก — 23/04/2018
  2. ประกาศ สำนักงานเขตหนองจอก เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น — 23/04/2018
  3. ข้อความประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด สำนักงานเขตหนองจอก — 12/09/2017
  4. คู่มือระดับอุดมศึกษา ขยะ = พลังงานทดแทน — 02/08/2017
  5. รายการ คุยกับ ป.ป.ช. (๖๐) ตอนที่ ๓ ผลประโยชน์ทับซ้อน — 21/07/2017

Author's posts listings

เม.ย. 23

ข้อความประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด ของสำนักงานเขตหนองจอก

ข้อความประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็น …

Continue reading »

เม.ย. 23

ประกาศ สำนักงานเขตหนองจอก เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศ สำนักงานเขตหนองจอก เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและม …

Continue reading »

ก.ย. 12

ข้อความประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด สำนักงานเขตหนองจอก

ข้อความประชาสัมพันธ์   รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุ …

Continue reading »

ส.ค. 02

คู่มือระดับอุดมศึกษา ขยะ = พลังงานทดแทน

คู่มือระดับอุดมศึกษา ขยะ = พลังงานทดแทน

ก.ค. 21

รายการ คุยกับ ป.ป.ช. (๖๐) ตอนที่ ๓ ผลประโยชน์ทับซ้อน

รายการ คุยกับ ป.ป.ช. (๖๐) ตอนที่ ๓ ผลประโยชน์ทับซ้อน &n …

Continue reading »

ก.ค. 08

INFO GRAPHIC ผลประโยชน์ทับซ้อน

INFO GRAPHIC  ผลประโยชน์ทับซ้อน

มิ.ย. 24

รู้ทันกลโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน

รู้ทันกลโกง  ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน  

มิ.ย. 17

คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ เรื่อง วินัยข้าราชการพลเรือน

คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ เรื่อง วินัยข้าราชการพ …

Continue reading »

พ.ค. 17

ประกาศสำนักงานเขตหนองจอก เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศสำนักงานเขตหนองจอก  เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและม …

Continue reading »

พ.ค. 08

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    

Older posts «