พ.ค. 04

ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

เม.ย. 24

คู่มือประถมศึกษา ขยะ=พลังงานทดแทน

 

คู่มือประถมศึกษา ขยะ=พลังงานทดแทน

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://webkc.dede.go.th/testmax/node/2478

เม.ย. 08

คู่มือมัธยมศึกษา ขยะ=พลังงานทดแทน

คู่มือมัธยมศึกษา ขยะ=พลังงานทดแทน

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://webkc.dede.go.th/testmax/node/2479

มี.ค. 29

องค์ความรู้เรื่อง ขยะ = พลังงานทดแทน

องค์ความรู้เรื่อง  ขยะ = พลังงานทดแทน

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://region4.prd.go.th/download/article/article_20150724074045.pdf

ก.พ. 24

การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.ocsc.go.th/discipline/document

ม.ค. 14

ครู:วินัยและการรักษาวินัย

ครู:วินัยและการรักษาวินัย

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.otepc.go.th/

ธ.ค. 19

การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม

การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม

 

พ.ย. 09

การดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

การดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

 

ต.ค. 25

วินัย : หลักและวิธีการรักษาวินัย

วินัย : หลักและวิธีการรักษาวินัย

 

 

ส.ค. 18

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ละทิ้งเวรรักษาความปลอดภัย

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ละทิ้งเวรรักษาความปลอดภัย

Older posts «

» Newer posts