Tag Archive: คอรัปชั่น

ต.ค. 25

วินัย : หลักและวิธีการรักษาวินัย

วินัย : หลักและวิธีการรักษาวินัย    

ส.ค. 10

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ลงชื่อแล้วไม่อยู่ปฏิบัติงาน

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ลงชื่อแล้วไม่อยู่ปฏิบัติงาน &n …

Continue reading »

มิ.ย. 17

เรียนรู้ร่วมกัน ป้องกันทุจริต

เอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับการทุจริต  เรื่อง  เรียนรู้ร่วมก …

Continue reading »

มิ.ย. 15

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม : ตอน กรรมติดล้อ

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้าง …

Continue reading »

มิ.ย. 15

ความหมาย จุดมุ่งหมาย และแนวทางการรักษาวินัย

ความหมาย จุดมุ่งหมาย และแนวทางการรักษาวินัย

พ.ค. 27

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม : ตอน ไม่มีวัน…หมดอายุ

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้าง …

Continue reading »

พ.ค. 07

แนวทางการลงโทษทางวินัย : เรียกรับเงินหรือรับประโยชน์

แนวทางการลงโทษทางวินัย : เรียกรับเงินหรือรับประโยชน์ &n …

Continue reading »

เม.ย. 09

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม : ตอน เฟส 1 ตึก 13

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้าง …

Continue reading »

เม.ย. 08

ปัญหาการทุจริตในราชการไทย

ปัญหาการทุจริตในราชการไทย  

ก.พ. 24

แนวทางการลงโทษทางวินัย : เล่นการพนัน

แนวทางการลงโทษทางวินัย : เล่นการพนัน   

Older posts «

» Newer posts