Tag Archive: ปัญหาการทุจริต

ก.ค. 21

รายการ คุยกับ ป.ป.ช. (๖๐) ตอนที่ ๓ ผลประโยชน์ทับซ้อน

รายการ คุยกับ ป.ป.ช. (๖๐) ตอนที่ ๓ ผลประโยชน์ทับซ้อน &n …

Continue reading »

ก.ค. 08

INFO GRAPHIC ผลประโยชน์ทับซ้อน

INFO GRAPHIC  ผลประโยชน์ทับซ้อน

มิ.ย. 24

รู้ทันกลโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน

รู้ทันกลโกง  ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน  

พ.ค. 17

ประกาศสำนักงานเขตหนองจอก เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศสำนักงานเขตหนองจอก  เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและม …

Continue reading »

พ.ค. 08

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    

พ.ค. 04

ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน    

ส.ค. 01

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  

มิ.ย. 17

เรียนรู้ร่วมกัน ป้องกันทุจริต

เอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับการทุจริต  เรื่อง  เรียนรู้ร่วมก …

Continue reading »

มิ.ย. 15

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม : ตอน กรรมติดล้อ

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้าง …

Continue reading »

พ.ค. 27

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม : ตอน ไม่มีวัน…หมดอายุ

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้าง …

Continue reading »

Older posts «