Tag Archive: ผู้แจ้งเบาะแส

พ.ค. 17

ประกาศสำนักงานเขตหนองจอก เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศสำนักงานเขตหนองจอก  เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและม …

Continue reading »

ม.ค. 27

ประกาศสำนักงานเขตหนองจอก กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

มาตรคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหนองจอก_002

ประกาศสำนักงานเขตหนองจอก กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ …

Continue reading »