Tag Archive: ละทิ้งหน้าที่ราชการ

ส.ค. 10

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ลงชื่อแล้วไม่อยู่ปฏิบัติงาน

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ลงชื่อแล้วไม่อยู่ปฏิบัติงาน &n …

Continue reading »

ส.ค. 01

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  

ก.ค. 28

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง     

ก.พ. 07

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ละทิ้งหน้าที่ราชการ

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ละทิ้งหน้าที่ราชการ