Tag Archive: วินัย

มิ.ย. 17

คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ เรื่อง วินัยข้าราชการพลเรือน

คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ เรื่อง วินัยข้าราชการพ …

Continue reading »

ม.ค. 14

ครู:วินัยและการรักษาวินัย

ครู:วินัยและการรักษาวินัย       ขอบคุณข้ …

Continue reading »

พ.ย. 09

การดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

การดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  

ส.ค. 18

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ละทิ้งเวรรักษาความปลอดภัย

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ละทิ้งเวรรักษาความปลอดภัย

ส.ค. 10

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ลงชื่อแล้วไม่อยู่ปฏิบัติงาน

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ลงชื่อแล้วไม่อยู่ปฏิบัติงาน &n …

Continue reading »

ก.ค. 28

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง     

มิ.ย. 21

การดำเนินการทางวินัย

การดำเนินการทางวินัย  

พ.ค. 27

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม : ตอน ไม่มีวัน…หมดอายุ

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้าง …

Continue reading »

เม.ย. 08

ปัญหาการทุจริตในราชการไทย

ปัญหาการทุจริตในราชการไทย  

มี.ค. 18

แนวทางการลงโทษทางวินัย : เมาสุรา

แนวทางการลงโทษทางวินัย : เมาสุรา

Older posts «